Etusivulle
 


Yllä: Karttapalvelun muokkaama ja tulostama opastaulu tilaajan kartta-aineistosta.
Alla: Asiakkaan toimittama alkuperäinen vektorimuotoinen kartta-aineisto.

Kartta-aineistot ovat numeerisessa muodossa olevia karttoja.

Karttoja on saatavilla tai niitä voidaan valmistaa joko rasteri- tai vektoriformaateissa.

Vektorimuotoisten karttojen etuna on muokattavuus esim. karttaelementtien osalta sekä rajaton skaalautuvuus laadun kärsimättä.

Rasterikarttoihin voidaan tehdä lisäyksiä, mutta harvemmin poistaa kartasta mitään. Rasterimuotoinen kartta on käytännössä "karttakuva", mikäli käytössä ei ole karttojen käsittelyyn tarkoitettua ohjelmistoa.

Rasterikartta on järkevä vaihtoehto useimpiin käyttötarkoituksiin, toimitusformaattien ansiosta (.tiff, jpg, gif)

Kartat koostetaan joko päällekkäin asetettavista valmiista teemoista joita lisäämällä tai vähentämällä muokataan kartan tietosisältöä. Tällöin kartta-aineistot ovat useimmiten vektoriaineistoja.

Kartta-aineistoja on saatavilla mm.

- Peruskartta 1:20 000
- Kaupunkikartat